KVKK UYUM BEYANI – [Sandras]

  1. Veri Sorumlusu: [Sandras], Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumlu olarak belirlenmiş bir veri sorumlusu olarak görev yapmakta ve bu sorumluluğun gerektirdiği tüm yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.
  2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi: [Sandras], müşterilerinden, çalışanlarından ve diğer paydaşlarından toplanan kişisel verileri yalnızca yasalara uygun bir şekilde ve belirli amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu verilerin güvenliği ve gizliliği için gerekli teknik ve organizasyonel önlemler alınmaktadır.
  3. Veri Güvenliği: Fiziksel, teknik ve idari güvenlik önlemleri, kişisel verilerin yetkisiz erişime, değiştirilmeye, yayılmasına veya yok edilmesine karşı korunmasını sağlamak için uygulanmaktadır.
  4. Veri Sahiplerinin Hakları: KVKK tarafından tanınan veri sahiplerinin haklarına saygı gösterilmekte ve bu hakların kullanılması için gerekli olan süreçler şeffaf bir şekilde sunulmaktadır. Veri sahipleri, kişisel verileriyle ilgili haklarını kullanmak için [Sandras]’a başvurabilirler.
  5. Personel Eğitimi: [Sandras] çalışanları, KVKK konusunda düzenli olarak eğitilmekte ve kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık oluşturmak için çaba göstermektedir.

Bu beyan, [Sandras]’ın KVKK’ya uyumlu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusundaki taahhüdünü ifade etmektedir.